Call Us : 9900763633       Email Id : principalkrcs@gmail.com
Kumadvathi Residential Central School > Media Watch > ಗುರು ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಆಚರಣೆ – 2022

ಗುರು ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಆಚರಣೆ – 2022

 

ಕೃಪೆ : ಕ್ರಾಂತಿದೀಪ , ದಿನಾಂಕ: 14-07-2022

ಕೃಪೆ: ಸುವರ್ಣ ಪ್ರಭಾ , ದಿನಾಂಕ : 14-07-2022