Call Us : 9900763633       Email Id : principalkrcs@gmail.com
Kumadvathi Residential Central School > Media Watch > ಒತ್ತಡ ರಹಿತ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಕ್ಕಳ ಕಲಿಕೆಗೆ ಅವಶ್ಯಕ

ಒತ್ತಡ ರಹಿತ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಕ್ಕಳ ಕಲಿಕೆಗೆ ಅವಶ್ಯಕ

 

ಕೃಪೆ: ಸುವರ್ಣ ಪ್ರಭಾ , ದಿನಾಂಕ : 11-07-2022

ಕೃಪೆ: ವಿಶ್ವವಾಣಿ , ದಿನಾಂಕ : 11-07-2022

ಕೃಪೆ: ಕನ್ನಡ ಪ್ರಭಾ , ದಿನಾಂಕ : 11-07-2022