Call Us : 9900763633       Email Id : principalkrcs@gmail.com

Media Watch

ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆ 2017

ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆ 2017

ಕೃಪೆ: ವಿಜಯ ವಾಣಿ, ದಿನಾಂಕ: 13-03-2017 ಕೃಪೆ: ಹೊಸ ದಿಂಗತ, ದಿನಾಂಕ: 13-03-2017 ಕೃಪೆ: ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ದಿನಾಂಕ: 10-03-2017 ಕೃಪೆ: ಪ್ರಜಾವಾಣಿ, ದಿನಾಂಕ: 11-03-2017 ಕೃಪೆ: ಕನ್ನಡ ಪ್ರಭ, ದಿನಾಂಕ: 11-03-2017

Read More

ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಬಿ.ಎಸ್.ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ನೆಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು

ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಬಿ.ಎಸ್.ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ನೆಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು

ಕೃಪೆ: ಪ್ರಜಾವಾಣಿ, ದಿನಾಂಕ: 28-02-2017 ಕೃಪೆ: ವಿಜಯ ವಾಣಿ, ದಿನಾಂಕ: 28-02-2017 ಕೃಪೆ: ಕನ್ನಡ ಪ್ರಭ, ದಿನಾಂಕ: 28-02-2017 ಕೃಪೆ: ಹೊಸ ದಿಂಗತ, ದಿನಾಂಕ: 28-02-2017

Read More

68ನೇ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ದಿನಾಚರಣೆ

68ನೇ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ದಿನಾಚರಣೆ

ಕೃಪೆ: ಹೊಸ ದಿಂಗತ, ದಿನಾಂಕ: 27-01-2017 ಕೃಪೆ: ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ, ದಿನಾಂಕ: 27-01-2017 ಕೃಪೆ: ಕನ್ನಡ ಪ್ರಭ, ದಿನಾಂಕ: 27-01-2017

Read More

KRCS Annual Day function- 2016

KRCS Annual Day function- 2016

ಕೃಪೆ: ಹೊಸ ದಿಂಗತ, ದಿನಾಂಕ: 10-12-2016 ಕೃಪೆ: ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ, ದಿನಾಂಕ: 10-12-2016 ಕೃಪೆ: ಕನ್ನಡ ಪ್ರಭ, ದಿನಾಂಕ: 11-12-2016 ಕೃಪೆ: ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ದಿನಾಂಕ: 11-12-2016

Read More

ಕುಮದ್ವತಿ ಶಾಲೆ ತಂಡ ಚಾಂಪಿಯನ್

ಕುಮದ್ವತಿ ಶಾಲೆ ತಂಡ ಚಾಂಪಿಯನ್

ಕೃಪೆ: ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ದಿನಾಂಕ: 18-10-2016 ಕೃಪೆ: ಉದಯ ವಾಣಿ, ದಿನಾಂಕ: 18-10-2016 ಕೃಪೆ: ಪ್ರಜಾವಾಣಿ, ದಿನಾಂಕ: 18-10-2016 ಕೃಪೆ: ಪ್ರಜಾವಾಣಿ, ದಿನಾಂಕ: 17-10-2016

Read More

70ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಸಂಭ್ರಮ

70ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಸಂಭ್ರಮ

ಕೃಪೆ: ಉದಯವಾಣಿ, ದಿನಾಂಕ: 16-08-2016

Read More

International Yoga Day– 2016

International Yoga Day– 2016

Read More

ಸಿಬಿಎಸ್ಇ ಯಲ್ಲಿ ಶೇ. 100 ಫಲಿತಾಂಶ

ಸಿಬಿಎಸ್ಇ ಯಲ್ಲಿ ಶೇ. 100 ಫಲಿತಾಂಶ

ಕೃಪೆ: ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ, ದಿನಾಂಕ: 01-06-2016

Read More

World Women's Day Celebration

World Women’s Day Celebration

 

Read More

ಸಂಸದ ಬಿ.ಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರ ಜನ್ಮದಿನ ಆಚಾರಣೆ

ಸಂಸದ ಬಿ.ಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರ ಜನ್ಮದಿನ ಆಚಾರಣೆ

ಕೃಪೆ: ಕನ್ನಡ ಪ್ರಭ, ದಿನಾಂಕ: 28-02-2016 ಕೃಪೆ: ವಿಜಯ ವಾಣಿ, ದಿನಾಂಕ: 28-02-2016 ಕೃಪೆ: ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ, ದಿನಾಂಕ: 28-02-2016 ಕೃಪೆ: ಹೊಸ ದಿಂಗತ, ದಿನಾಂಕ: 28-02-2016 ಕೃಪೆ: ಪ್ರಜಾವಾಣಿ, ದಿನಾಂಕ: 28-02-2016

Read More