Call Us : 9900763633       Email Id : principalkrcs@gmail.com

Media Watch

Swatchchta Campaign at Anjapura Dam by KRCS students.

Swatchchta Campaign at Anjapura Dam by KRCS students.

Read More

ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

Read More

Investiture Ceremony - 2018

Investiture Ceremony – 2018

Read More

Blood donation camp-2018

Read More

Independence day celebration-2018

Independence day celebration-2018

Read More

ಒಲಂಪಿಕ್ ವಾಲಿಬಾಲ್ ನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ: ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ

ಒಲಂಪಿಕ್ ವಾಲಿಬಾಲ್ ನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ: ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ

ಕೃಪೆ: ಕನ್ನಡ ಪ್ರಭ, ದಿನಾಂಕ: 29-07-2018 ಕೃಪೆ: ಪ್ರಜಾವಾಣಿ, ದಿನಾಂಕ: 29-07-2018 ಕೃಪೆ: ವಿಜಯ ವಾಣಿ, ದಿನಾಂಕ: 29-07-2018

Read More

Kumadvathi Samskruthika Uthsava-2017

Kumadvathi Samskruthika Uthsava-2017

ಕೃಪೆ: ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ, ದಿನಾಂಕ: 18-12-2017 ಕೃಪೆ: ವಿಜಯ ವಾಣಿ, ದಿನಾಂಕ: 18-02-2017 ಕೃಪೆ: ಉದಯವಾಣಿ, ದಿನಾಂಕ18-12-2017 ಕೃಪೆ: ಕನ್ನಡ ಪ್ರಭ, ದಿನಾಂಕ: 18-12-2017 ಕೃಪೆ: ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ದಿನಾಂಕ: 18-12-2017

Read More

National Level Ball Badminton Sports 2017

National Level Ball Badminton Sports 2017

Read More

71ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಸಂಭ್ರಮ

71ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಸಂಭ್ರಮ

ಕೃಪೆ: ಕನ್ನಡ ಪ್ರಭ, ದಿನಾಂಕ: 16-08-2017

Read More

ಕುಮದ್ವತಿ ವಸತಿ ಶಾಲೆಗೆ ಶೇ.100 ಫಲಿತಾಂಶ

ಕುಮದ್ವತಿ ವಸತಿ ಶಾಲೆಗೆ ಶೇ.100 ಫಲಿತಾಂಶ

ಕೃಪೆ: ವಿಜಯ ವಾಣಿ, ದಿನಾಂಕ: 05-06-2017

Read More