Call Us : 9900763633       Email Id : principalkrcs@gmail.com

Media Watch

Independence day celebration-2018

Independence day celebration-2018

Read More

ಒಲಂಪಿಕ್ ವಾಲಿಬಾಲ್ ನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ: ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ

ಒಲಂಪಿಕ್ ವಾಲಿಬಾಲ್ ನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ: ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ

ಕೃಪೆ: ಕನ್ನಡ ಪ್ರಭ, ದಿನಾಂಕ: 29-07-2018 ಕೃಪೆ: ಪ್ರಜಾವಾಣಿ, ದಿನಾಂಕ: 29-07-2018 ಕೃಪೆ: ವಿಜಯ ವಾಣಿ, ದಿನಾಂಕ: 29-07-2018

Read More

Kumadvathi Samskruthika Uthsava-2017

Kumadvathi Samskruthika Uthsava-2017

ಕೃಪೆ: ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ, ದಿನಾಂಕ: 18-12-2017 ಕೃಪೆ: ವಿಜಯ ವಾಣಿ, ದಿನಾಂಕ: 18-02-2017 ಕೃಪೆ: ಉದಯವಾಣಿ, ದಿನಾಂಕ18-12-2017 ಕೃಪೆ: ಕನ್ನಡ ಪ್ರಭ, ದಿನಾಂಕ: 18-12-2017 ಕೃಪೆ: ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ದಿನಾಂಕ: 18-12-2017

Read More

National Level Ball Badminton Sports 2017

National Level Ball Badminton Sports 2017

Read More

71ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಸಂಭ್ರಮ

71ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಸಂಭ್ರಮ

ಕೃಪೆ: ಕನ್ನಡ ಪ್ರಭ, ದಿನಾಂಕ: 16-08-2017

Read More

ಕುಮದ್ವತಿ ವಸತಿ ಶಾಲೆಗೆ ಶೇ.100 ಫಲಿತಾಂಶ

ಕುಮದ್ವತಿ ವಸತಿ ಶಾಲೆಗೆ ಶೇ.100 ಫಲಿತಾಂಶ

ಕೃಪೆ: ವಿಜಯ ವಾಣಿ, ದಿನಾಂಕ: 05-06-2017

Read More

ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆ 2017

ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆ 2017

ಕೃಪೆ: ವಿಜಯ ವಾಣಿ, ದಿನಾಂಕ: 13-03-2017 ಕೃಪೆ: ಹೊಸ ದಿಂಗತ, ದಿನಾಂಕ: 13-03-2017 ಕೃಪೆ: ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ದಿನಾಂಕ: 10-03-2017 ಕೃಪೆ: ಪ್ರಜಾವಾಣಿ, ದಿನಾಂಕ: 11-03-2017 ಕೃಪೆ: ಕನ್ನಡ ಪ್ರಭ, ದಿನಾಂಕ: 11-03-2017

Read More

ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಬಿ.ಎಸ್.ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ನೆಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು

ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಬಿ.ಎಸ್.ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ನೆಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು

ಕೃಪೆ: ಪ್ರಜಾವಾಣಿ, ದಿನಾಂಕ: 28-02-2017 ಕೃಪೆ: ವಿಜಯ ವಾಣಿ, ದಿನಾಂಕ: 28-02-2017 ಕೃಪೆ: ಕನ್ನಡ ಪ್ರಭ, ದಿನಾಂಕ: 28-02-2017 ಕೃಪೆ: ಹೊಸ ದಿಂಗತ, ದಿನಾಂಕ: 28-02-2017

Read More

68ನೇ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ದಿನಾಚರಣೆ

68ನೇ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ದಿನಾಚರಣೆ

ಕೃಪೆ: ಹೊಸ ದಿಂಗತ, ದಿನಾಂಕ: 27-01-2017 ಕೃಪೆ: ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ, ದಿನಾಂಕ: 27-01-2017 ಕೃಪೆ: ಕನ್ನಡ ಪ್ರಭ, ದಿನಾಂಕ: 27-01-2017

Read More

KRCS Annual Day function- 2016

KRCS Annual Day function- 2016

ಕೃಪೆ: ಹೊಸ ದಿಂಗತ, ದಿನಾಂಕ: 10-12-2016 ಕೃಪೆ: ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ, ದಿನಾಂಕ: 10-12-2016 ಕೃಪೆ: ಕನ್ನಡ ಪ್ರಭ, ದಿನಾಂಕ: 11-12-2016 ಕೃಪೆ: ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ದಿನಾಂಕ: 11-12-2016

Read More